Service

Mã số mã vạch là gì?

Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động
Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, hàng hóa, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó dưới dạng vạch để thiết bị (máy quét) có thể đọc được.

Việc đăng ký mã vạch là một nhu cầu quan trọng của doanh nghiệp trong việc thực hiện bán buôn hoặc bản lẻ sản phẩm ra thị trường.
mã số mã vạch
 
Công ty TNHH Tư Vấn Tín Đạt cung cấp dịch vụ đăng ký mã số mã vạch sản phẩm với dịch vụ trọn gói.
Hãy liên hệ 0902.17.03.85 để được hướng dẫn cụ thể. Dịch vụ uy tín, chất lượng, nhanh chóng!

Dịch vụ khác