Service

Hồ sơ đăng ký sử dụng mã số mã vạch hàng hóa gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch gồm:
 
+ Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch.
 
+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập.
 
+ Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN.
 
+ Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam.
 
- Số lượng hồ sơ: 2 bộ.
 
Mẫu tờ khai tham khảo:
 
- Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch (Mẫu kèm theo).
 
- Bản đăng ký Danh mục sản phẩm sử dụng  mã GTIN (Mẫu kèm theo).
 
- Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu GS1 Việt Nam (Mẫu kèm theo).

Công ty TNHH Tư Vấn Tín Đạt cung cấp dịch vụ đăng ký mã số mã vạch sản phẩm với dịch vụ trọn gói.
Hãy liên hệ 0902.17.03.85 để được hướng dẫn cụ thể. Dịch vụ uy tín, chất lượng, nhanh chóng!

Dịch vụ khác