Service

Công bố hợp quy phân bón hữu cơ

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo hotline 0902.17.03.85 để có dịch vụ tốt nhất!
công bố hợp quy phân bón hữu cơ

Ngày 13 tháng 11 năm 2014 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.
Theo khoản 1 điều 11 của Thông tư quy định: “Trước khi đưa phân bón hữu cơ và phân bón khác vào lưu thông trên thị trường, tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu phải thực hiện công bố hợp quy phân bón"
Hồ sơ công bố hợp quy phân bón hữu cơ bao gồm:
 
1. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:
a) Bản công bố hợp quy;
b) Bản sao có chứng thực chứng chỉ chứng nhận hợp quy của sản phẩm;
c) Bản mô tả chung về sản phẩm.
 
2. Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:
a) Bản công bố hợp quy;
b) Bản mô tả chung về sản phẩm;
c) Kết quả thử nghiệm mẫu;
d) Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008;
đ) Kế hoạch giám sát định kỳ;
e) Báo cáo đánh giá hợp quy và thông tin bổ sung khác.
Các loại phân bón hữu cơ phải được công bố hợp quy:
a) Phân bón có tên trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành từ ngày 09 tháng 8 năm 2008 đến ngày 27 tháng 11 năm 2013, tổ chức, cá nhân công bố hợp quy theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định 202/2013/NĐ-CP;
b) Phân bón của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hoặc phân bón là kết quả của đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp Bộ đạt yêu cầu theo quy phạm khảo nghiệm phân bón.
 
Mọi thông tin hãy liên hệ với chúng tôi 0902.17.03.85. Dịch vụ uy tín, nhanh chóng, chất lượng!

Dịch vụ khác