Service

Hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất phân bón mới nhất 2021

Tín Đạt - Hỗ trợ xin cấp giấy phép sản xuất phân bón nhanh chóng, uy tín, thủ tục đơn giản, cung cấp dịch vụ trọn gói.
I - ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT PHÂN BÓN
1. Có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xưởng phù hợp với quy mô sản xuất;
2. Có dây chuyền, máy móc, thiết bị phù hợp với quy trình sản xuất từng loại, dạng phân bón;
3. Có phòng thử nghiệm hoặc có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phân bón do mình sản xuất;
4. Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp và được cập nhật với tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành về quản lý chất lượng;
5. Có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng biệt;
6. Người trực tiếp điều hành sản xuất phải có trình độ từ đại học trở lên.

II - HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.
2. Bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón.
3. Bản sao hợp lệ phiếu kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh đối với máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và các thiết bị đo lường thử nghiệm.
4. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học trở lên của người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất.
5. Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Cam kết bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.
6. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC hoặc doanh nghiệp áp dụng phương án chữa cháy của cơ sở theo quy định hiện hành.
7. Các hồ sơ liên quan khác.

III - THẨM QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón là Cục bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nếu có bất kì thắc mắc gì về GIẤY PHÉP SẢN XUẤT PHÂN BÓN vui lòng liên hệ TÍN ĐẠT theo số 024.3990.2968 để được tư vấn miễn phí!


Dịch vụ khác